· 

bodega BOUZA


Alle wijnboeren die ik in Uruguay tegenkwam vertelden me hetzelfde over bodega Bouza: "Ze streven de perfectie na en laten niets aan het toeval over". Ik bezocht hen dan ook met torenhoge verwachtingen.

All the winegrowers and sommeliers that I met in Uruguay, told me the same about bodega Bouza: They strive for perfection and leave nothing to chance". I therefore visited them with towering expectations.

Todos los viticultores y sommeliers que conocí en Uruguay me dijeron lo mismo acerca de bodega Bouza: "Se esfuerzan por la perfección y no dejan nada al azar." Por eso los visité con grandes expectativas.

 

En oenoloog Eduardo Boido legt me uit waarom: 

Bodega Bouza doet nooit toegevingen bij het maken van hun wijnen. Daarvoor respecteren ze de eigenheid van elke wijnoogst. Ieder jaar is anders en dus kent ieder jaar zijn specifieke timing. Er wordt enkel gewerkt met rijpe druiven. Er wordt perceel per perceel bekeken of er dat jaar geoogst wordt. Soms dus niet. Bij Bouza werken er geen seizoensarbeiders, enkel vakbekwame medewerkers. Ze hebben 1 arbeider per 2 hectaren vast in dienst wat resulteert in 1000 manuren per ha. Problemen worden altijd met concrete acties opgelost. Nooit natte vinger werk. 

And oenologist Eduardo Boido explains why:

Bodega Bouza never compromises when making their wines. For this they respect the uniqueness of every vintage. 

Every year is different and so each year has its own specific timing. Only ripe grapes are used. It is checked on a parcel-by-parcel basis if there is a harvest that year. Sometimes not. At Bouza there are no seasonal workers, only skilled employees. They employ one worker per two hectares of land, which results in 1000 man-hours per hectare.

Problems are always solved with concrete actions, never wet finger work.

 

Victoria die er ook als oenologe werkt naast Eduardo, zegt nog dat ze kleinschalig werken: kleine percelen voor maximale controle, kleine opbrengst voor maximale kwaliteit, ... In sommige percelen worden er keien, die ze lokaal vinden, onder de druivenstokken gelegd om de zonnewarmte op te slaan. Voor sommige cépages wordt er gewerkt met een hoog bladerdak tegen te veel rechtstreekse zon. 

Victoria, who also works as an oenologist alongside Eduardo, says that they work on a small scale: small plots for maximum control, small yields for maximum quality. In some plots boulders, which they find locally, are placed under the grape vines to store the sun's heat. And for some grape varieties a high canopy is used against too much direct sunlight.

 

Ze oogsten ongeveer 5 ton/ha.  1/2ha = 300 liter = 1 tank     Jaarlijkse capaciteit is 150 000 liter.  Elke plant geeft 

ongeveer 2 kg druiven. 

Ook de houtkeuze is doordacht: voor de premium wijnen gebruiken ze nieuwe eik uit Frankrijk, de US en Kaukasus.

Voor de fronten wordt er vaak acacia gebruikt dat een bloem aroma geeft. Voor de andere wijnen wordt 2 & 3 jaarse eik gebruikt. 

De degustatie bewees hun gelijk.

 Hieronder een reeks foto's van het wijndomein Bouza, de kelders, hun toeristencenter met de verzameling old timers, hun wijngaarden en de omringende natuur. 

Below a series of photos of the wine estate, their cellars, their tourist center with the collection of old cars, their vineyards and the surrounding nature.

A continuacion, una serie de fotos de la bodega, sus bodegas, su centro turistico con la colección de old timers, sus viñedos y la naturaleza circundante.


Reactie schrijven

Commentaren: 0