· 

bodegas Javier CARRAU

Javier Carrau himself stond me uitgebreid te woord. De familie is afkomstig uit Catalunya Spanje. Ze zijn al wijnbouwers sinds meer dan 250 jaar maar de economische crisis bracht hen in 1930 naar Uruguay. Zoon Marc is bioloog en werkte eerst 3j in Canada maar staat nu aan de zijde van zijn vader om de 30 hectare wijngaard te beheren. Ook zijn zus werkt met hen mee. 

In Canelones hebben ze in La Violetas een top heuvel met voornamelijk klei en kalk in de ondergrond. Om de rijke ondergrond te reduceren doen ze twee maal een groene snoei: een eerste maal na de bloemzetting en een tweede keer na de verkleuring. Ze hebben voornamelijk een Z-N aanplant om meer ochtendzon te krijgen( minder hevig) en een betere ventilatie. Ze mijden de lyre opbinding en kiezen voor gobelet. Voor de keuze van klonen wordt kwaliteit boven kwantiteit verkozen. 

 

Javier Carrau himself spoke to me extensively. His family is from Catalunya Spain. They have been winemakers for over 250 years but the economic crisis in their country brought them to Uruguay in 1930. Son Marc is a biologist and first worked in Canada for 3 years, but is now on his father's side to manage the 30-hectare vineyard. His sister also cooperates with them. 

In Canelones they have a top hill in Las Violetta with mainly clay and lime in the subsoil.

To reduce the rich soil, they prune twice: a first time after the flowering and a second time after the discoloration. They mainly have an S-N planted to get more morning sun (less intense) and better ventilation. They avoid the lyre binding and out for gobelet. The choice for clones is also focused on quality over quantity.

 

 

Javier Carrau mismo me hablo extensivamente. La familia es de Espana. Han sido viticultores durante mas de 250 anos, pero la crisis económica los lievo a Uruguay en 1930. Son Marc es biologo y trabajo por primera vez en Canada durante 3 anos, pero ahora está del lado de su padre para administrar el vinedo de 30 hectáreas. Su hermana también colabora con ellos.

En Canelones tienen una colina superior en Las Violettas con principalmente arcilla y cal en subsuelo.

Para reducir el suelo rico, se podan dos veces: una primera vez después de la floración y una segunda vez después de decoloración. Principalmente tienen una Z-N plantada para obtener más sol de la mañana menos intenso) y mejor ventilación. Evitan la union de la lyre y optan por gobelet. La elección de los clones también se centra en la calidad sobre la cantidad.

 

Samen proefden we elf wijnen:
Reactie schrijven

Commentaren: 0